Als je zelf geen zin hebt in al het papierwerk rondom een BV oprichten dan kan je dat uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Een voorbeeld hiervan is Stamrecht bv. Een BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Dit is een zelfstandige rechtspersoon dat beschikt over een kapitaal dat is onderverdeeld in aandelen. In de statuten is een doel vastgesteld dat met het kapitaal bereikt dient te worden.

Aandeelhouders in een besloten vennootschap

Iedere verschaffer van kapitaal in een BV wordt een aandeelhouder genoemd. Deze aandeelhouder neemt voor een bepaald aantal aandelen deel in de BV. De enige verplichting die een aandeelhouder heeft is het volstorten van de aandelen die hij heeft genomen. Een nieuwe besloten vennootschap kan opgericht worden met een verplicht startkapitaal van 1 euro. Het kapitaal aan aandelen mag hoger zijn, maar dit is niet verplicht. Het samenwerkingsverband dat de aandeelhouders van een besloten vennootschap hebben heeft een besloten karakter.

De aandelen van aandeelhouders

De aandelen staan op naam, maar er worden geen aandeelbewijzen verstrekt. Hierdoor zijn aandeelhouders in principe hooguit aansprakelijk voor de hoogte van het bedrag van hun aandelen. Ook zijn de aandeelhouders en de directie niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de besloten vennootschap. De enige uitzondering hierop is als er sprake is van onbehoorlijk bestuur en de BV hierdoor schade lijdt. De bestuurder die hiervoor verantwoordelijk is kan door de Belastingdienst of de curator van het faillissement hierop worden aangesproken. Op dit na zijn BV’s erg interessant als je een onderneming wilt oprichten die het risico loopt op claims.

Het oprichten van een BV door een gespecialiseerd bedrijf

Het is mogelijk om het oprichten van een besloten vennootschap uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Deze regelt de oprichting van de besloten vennootschap. Het volgende wordt geregeld door dit bedrijf: volmacht aan een notaris nodig t.b.v. het passeren van de akte, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het daadwerkelijk oprichten van de BV. Hieronder valt ook het bespreken een aanpassen van het concept. Daarnaast worden ook de RC directie overeenkomst van de directie/aandeelhouder geregeld, een leenovereenkomst voor de directeur/aandeelhouders, de aanvraag van een loonheffingsnummer en alle overige kosten die te maken hebben met het adviseren en begeleiden met betrekking tot het oprichten van de besloten vennootschap.

Een BV oprichten zonder bijkomende diensten

Als je wilt dat een gespecialiseerd bedrijf puur en alleen de BV voor je opricht dan is die ook een mogelijkheid. Hierbij worden geen andere diensten zoals advies en begeleiding aangeboden. Het oprichten van een besloten vennootschap kost weinig tijd. Nadat de benodigde formulieren zijn ingevuld en gecontroleerd door de notaris zal de oprichting binnen een week geregeld zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *